N01

Mặt bằng Tòa N01

Tòa No1 cao 39 tầng với tổng căn hộ 900 căn